سپتامبر 8, 2020

بوتاکس پوست

بوتاکس پوست بوتاکس پوست بوتاکس از سّم باکتری کلستریدیوم تهیه و برای فلج موقت عضلات تزریق می شود. بوتاکس به دلیل نداشتن جراحی پر طرفدارترین عمل […]
تماس با ما